Als je zeilt op de Noordzee dien je steeds rekening te houden met de stroming, die is afhankelijk van het getij. Naast de wind, is de stroming een niet te onderschatten factor bij een tochtplanning.

Getijden

Het regelmatig opkomen (vloed) en aflopen (eb) van het water is vooral het gevolg van de aantrekkingskracht van de maan, maar ook van de aantrekkingskracht van de zon, de zwaartekracht van de aarde en de middelpuntvliedende kracht, veroorzaakt door de aardrotatie. Voor onze kust heerst een dubbeldaags getij, telkens 12 uren en 25 minuten. Het getij zelf schuift elke dag 50 minuten op. Je wordt dus afwisselend geconfronteerd met 6 uur en 13 minuten vloed en 6 uur en 13 minuten eb.

Stroming

Het getij veroorzaakt op haar beurt een getijstroming, een horizontale waterbeweging.

De vloedstroom begint te lopen tijdens de vloed (ten opzichte van hoogwater Oostende), ongeveer 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater richting het noordoosten (Nederland).

De ebstroom begint te lopen tijdens de eb (ten opzichte van hoogwater Oostende), ongeveer 3 uur voor tot 3 uur na laagwater richting het zuidwesten (Frankrijk).

De stroming 5 uur na hoogwater Oostende. De richting (zuidwesten) van de stroming wordt aangegeven door de pijlen. De stroomatlas geeft de richting en sterke weer van de stroming voor alle uren tussen hoog- en laagwater en is te verkrijgen bij de winkel van de afdeling kust (https://hydrowinkel.afdelingkust.be/).

Lokale stroming

Er zijn steeds lokale afwijkingen waar te nemen door ondieptes of door constructies in het water (bijvoorbeeld een haveningang). Zoals je kan afleiden uit onderstaande figuur is er een sterke stroming waar te nemen net voor de haveningang. De stroming kan oplopen tot 2.5 knopen richting Nederland.

De stroming gedetailleerd weergegeven 40 minuten voor hoogwater Oostende.

Hoe hou je hier nu rekening mee?

Probeer het binnenvaren in de haven te vermijden twee uur voor en twee uur na hoogwater.

Tijdens het varen kan je steeds de richting van de stroming waarnemen aan de richting waarnaar de (kardinale) boeien leunen.

Hoe kan je nu het exacte tijdstip zien van laag- en hoogwater?

  • Raadpleeg de getijtafel van het huidige jaar uitgegeven door de Vlaamse Hydrografie.
  • Op Windfinder vind je het uur van hoog- en laagwater.
  • Naast de actuele windsterkte en golfhoogte kan je op meetnetvlaamsebanken.be het getij raadplegen.
De hoogte van het getij op meetnetvlaamsebanken.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *