Tijdens het meezeilen met zeilvrienden leer je alle details over het goed organiseren van de zeiltechnieken.

Wij oefenen met onze leden om alle handelingen (sluizen, aankomen, afvaren, hijsen/strijken, reven, ankeren etc) snel, effectief, veilig en in een goede sfeer te organiseren en uit te voeren.

Wij maken steeds gebruik van het 6-stappenplan.

  • Globaal Plan
  • Plan B
  • Taakverdeling
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Evaluatie
Enkel vaardigheid en enthousiasme van schipper en mede-opvarenden is nog niet voldoende om een jacht soepel en veilig van A naar B te brengen. Een belangrijk aspect is ook organisatie aan boord.

1. Uitleg globaal plan

Door het uitdenken en uitleggen van een globaal plan dwing je jezelf om het maneuver vooraf goed te overdenken. Eventuele hiaten of onmogelijkheden komen naar boven als je het plan uitlegt aan de bemanning (sluit het plan wel aan met het vaardigheidsniveau van de bemanning?). De bemanning wordt zo beter betrokken in het maneuver en kan beter de taken uitvoeren omdat ze de context van het plan kennen.

2. Het “Plan B”

Onze schippers houden er steeds rekening mee dat een zeilmaneuver bijgesteld of soms zelfs afgebroken moet worden. Daarom maken wij steeds een plan B.

3. Taakverdeling

De derde stap is de taakverdeling. De bemanningsleden en de schipper zelf krijgen taken toebedeeld.. Er ontstaat duidelijkheid wie wat, wanneer moet doen. We leren je om alles steeds helder, duidelijk en effectief communiceren.

4. Voorbereiding

Alles wat men vooraf kan doen scheelt tijd en complexiteit in de uiteindelijke uitvoering van de handeling. We leren je aan dat je per zeilmaneuver bepaalde typische voorbereidingen kan treffen.

5. Uitvoering

Als schipper leren wij hoe je tijdens het maneuver overzicht houdt over het schip en de handelingen van je bemanning. Hoe krijg ik alles gemanaged aan boord? Tijdens de uitvoering leren we ook hoe we effectief overschakelen van het oorspronkelijke plan naar het eerder bedachte Plan B.

6. Evaluatie

Het is belangrijk te leren uit gemaakte fouten. We houden steeds een nabespreking over wat goed en wat fout liep.

Besluit:

Met een goede en heldere organisatie aan boord kunnen wij de maneuvers beter, soepeler en veiliger uitvoeren. Hierdoor blijft de sfeer aan boord prettig, varen onze leden steeds met meer rust en vertrouwen en leer je de clubboot zorgvuldig behandelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *