Een goede schipper zijn is geen gemakkelijke taak. Om succesvol te zijn moet je kunnen terugplooien op een breed scala aan vaardigheden. Hieronder enkele kernkwaliteiten om een succesvolle zeilcarrière tegemoet te gaan.

Veiligheid

Als schipper komt veiligheid op de eerste plaats. De bemanning is steeds op de hoogte van hoe de veiligheidsuitrusting gebruikt moet worden.

Zelfbewustzijn

Het kennen van de eigen sterke en zwakke punten. Zeiltochten plannen binnen de eigen mogelijkheden en weten waaraan men moet werken om beter te worden.

Voorbereid zijn

Een goede voorbereiding is cruciaal. Een planning opstellen waarin men zicht heeft op alle variabelen, zoals weersvoorspellingen, navigatieproblemen, vaardigheden van de crew…

Teamleider

Goed leiderschap is essentieel om de bemanning gemotiveerd en betrokken te houden. Een schipper is steeds inspirerend en deelt zijn kennis, maar luistert vooral naar zijn bemanning. Hij heeft geduld, straalt rust en zelfvertrouwen uit.

Een duidelijke communicator

Communicatieve vaardigheden zijn cruciaal. Een goede schipper benadert zijn bemanning steeds positief en maakt zijn plannen op voorhand bekend.

Leergierig

Als schipper stopt men nooit met leren. Iemand die denkt alles te weten is gevaarlijk. Een gemakkelijke job bestaat niet, routine is gevaarlijk.

Verantwoordelijkheidszin

Als schipper gaat men steeds de uitdaging aan, zelfs al is men moe, heeft men koud en nat. Men draagt de verantwoordelijkheid voor de bemanning, ook als het fout loopt. Een goede schipper is voorbereid en kan beslissingen nemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *