‘Van fouten kun je leren …’ Ook in het zeilen kan je fouten benutten als echte leerkansen.

Fouten maken wordt breed erkend als startpunt voor leren. Het lastige is echter dat mensen graag verbergen wat verkeerd gaat. Men ontkent de verantwoordelijkheid, en men geeft vaak anderen de schuld. Dit bemoeilijkt het leren van fouten. Het is daarom belangrijk als zeiler fouten te herkennen, ze te analyseren en in de toekomst gepaste acties te ondernemen.

Fouten benutten als echte leerkansen.

Zo gebruiken wij het logboek om na elke zeiltocht de fouten te noteren die voorvielen tijdens de zeiltocht. We leren veel uit de nabesprekingen die we maken na elke zeiltocht.

Leren uit andermans fouten

Ook leren uit andermans fouten kan belangrijke inzichten geven. Zo heeft men in Het Verenigd Koninkrijk de MAIB (Marine Accident Investigation Branch). Dit is een Britse overheidsinstantie die bevoegd is om alle scheepsongevallen in Britse wateren en ongevallen met in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde schepen wereldwijd te onderzoeken. Zo publiceert men halfjaarlijks alle ongevallen. De lessen die zijn getrokken uit de ongevallen op zee kan men steeds nalezen in de publicaties op hun website (MAIB – safety digest lessen die voortvloeien uit de de verschillende ongevallen op zee).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *