Waarom zeilen goed is voor kinderen? Er zijn weinig of geen activiteiten die zoveel belangrijke vaardigheden van het leven combineren in één activiteit zoals het zeilen: oorzaak en gevolg, probleemoplossend denken, wetenschap, technologie, ecologie, teamwork en nog veel meer, … . Wij geloven dat elk kind moet leren zeilen. Hieronder de drie belangrijkste redenen:

De integratie van wetenschap en techniek in het alledaagse leven

Tochtplanning voor men effectief het water opgaat.

Zeilen vereist dat je de schoolse kennis van wiskunde en wetenschappen concreet leert toepassen. Het gebruik van vectoren en de stelling van Thales tijdens het navigeren op zee, de verschillende krachtcomponenten en stabiliteitsberekeningen (Archimedes, Bernoulli, zwaartekracht, …) op een boot, de sinusfunctie en regel van 12den om getijden en stromingen te voorspellen, de cosinusregel om de snelheidscomponent in te schatten,… zijn slechts een paar voorbeelden waar kinderen mee te maken krijgen.

Ontwikkelen van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen

Rol- en taakverdeling aan boord van een zeiljacht; bedienen van het roer, het trimmen van de zeilen, …

Het gezamenlijk doel, namelijk het schip naar een bepaalde bestemming zeilen, zorgt voor samenhorigheid, respect en vertrouwen. Kinderen oefenen in het omgaan met wisselende rol- en taakverdelingen aan boord van het schip. Men ontwikkelt nieuwe vaardigheden, zowel organisatorisch, communicatief, emotioneel en taakgericht. Ze ontdekken hun persoonlijke kracht- en groeimogelijkheden.

Avontuur

Zeilboten zijn een ticket voor het onbekende.

Zeilen creëert een gevoel van avontuur bij kinderen. Wat ligt er achter horizon? Wat als we blijven doorgaan? Waar zouden we terechtkomen? Zeilen neemt ons weg van het vertrouwde en we komen terecht in een vreemde omgeving waar we op ons zelf aangewezen zijn. We leren de kracht kennen van de weidse natuur om ons heen. Het is een plek waar een kind zijn of haar verbeelding de vrije loop kan laten gaan en dat zonder internet.

Samengevat

Het zeilen vereist een ongeëvenaarde mix van fysieke vaardigheden, intelligentie, gezond verstand, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidszin bij kinderen. Bovendien ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen en leren ze werken in een team. Waar wachten we op?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *