Je kan natuurlijk het roer gebruiken om te sturen, maar een roer heeft wel een nadeel: het remt een beetje. Als je de zeilen goed gebruikt kan je daar ook mee sturen: je hoeft je roer dan minder te gebruiken en je kan dus snelheid winnen.

Je kan perfect zeilen door gebruik te maken van gewichtsverplaatsing en het trimmen van de zeilen.

Waarom leren zeilen zonder het roer te gebruiken?

  1. Je vaart met meer snelheid.
  2. Je kan sneller overstag gaan.
  3. Je bekomt een kleinere draaicirkel bij het overstag gaan.
  4. Je kan gewoon indruk maken.

Het basisidee

Als je aan het zeilen bent kan je 2 kanten opdraaien door te sturen: naar de wind toe (oploeven) en van de wind af (afvallen).

Het draaipunt van de boot bevindt zich ongeveer bij de mast. Oploeven = roer van je af, afvallen = roer naar je toe.

In de afbeelding hierboven kan je zien hoe het werkt: door je grootzeil aan te trekken (2) ga je oploeven en door je fok aan te trekken ga je afvallen (1). Waarom is dat zo?

Door je grootzeil te vieren en de fok aan te halen terwijl de bemanning zich verplaatst naar achter en naar loef ga je afvallen. De fok zit helemaal aan de voorkant van de boot. Dus wordt de voorkant van de boot door de wind weggeduwd. En dat is precies wat afvallen is: van de wind afdraaien!

We zeggen dat het fok een afvallende werking heeft.

Door je grootzeil aan te trekken en de fok te vieren terwijl de bemanning zich naar voor en naar lij verplaatst ga je oploeven. Het grootzeil vangt wel wind en zit aan de achterkant van de boot. Resultaat: de achterkant van de boot wordt door de wind weggeduwd. Maar daardoor draait de punt van de boot juist naar de wind toe. En dat is oploeven.

We zeggen dat het grootzeil een oploevende werking heeft.

Samenvattend

  • Als de fok wind vangt of je verplaatst je gewicht naar de loefzijde wil de boot afvallen.
  • Als het grootzeil wind vangt of je verplaatst je gewicht naar de lijzijde wil de boot oploeven.
  • Als beide zeilen wind vangen gaat de boot dus rechtdoor.

Bij ons kan je een halve dag training volgen op het zeilen zonder roer. Je begrijpt beter de krachten op een zeilboot, je wordt een efficiëntere zeiler en het is gewoon leuk om te doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *